key
bg_li_l bg_li_l
 
 

 

Preklad Latinčina <=> Slovenčina

  Naša prekladateľská agentúra ponúka profesionálne prekladateľské služby pre jazykové páry zo slovenčiny do latinčiny a z latinčiny do slovenčiny za veľmi výhodné ceny. Okrem toho vieme preložiť slovenčinu alebo latinčinu do viac ako 70 ďalších cudzích jazykov. Vďaka rozsiahlej sieti externých prekladateľov je Hero Translating jednou z mála prekladateľských agentúr na prekladateľskom trhu, ktoré dokážu profesionálne preložiť latinčinu do takmer akéhokoľvek jazyka!

  Latinčina - história

  Preklad Latinčina => Slovenčina Latinčina, mrtvý, avšak stále používaný indoeurópsky jazyk. Je úradným jazykom vo Vatikáne a v inštitúciách rímskokatolíckej cirkvi. Jazyk sa zapisuje latinkou. Vznik latinčiny sa dá lokalizovať do okolia Ríma. Z hovorovej latinčiny sa neskôr vyvinuli románske jazyky, ako francúzština, taliančina, španielčina, portugalčina, rumunčina a ďalšie. Latinčina však cez francúzštinu ovplyvnila aj angličtinu. Po rozpade západorímskej ríše sa stala jazykom cirkvi a...=> MORE

  Preklad Latinčina => Slovenčina

  34 EUR / ns

  Preklad Slovenčina => Latinčina

  44 EUR / ns

  Tlmočenie Slovenčina <=> Latinčina

  0 EUR / hod

  Preklad Slovenčina => Latinčina
  Tlmočenie Slovenčina <=> Latinčina
  Náš latinský prekladateľský team sa skladá z profesionálnych prekladateľov a rodených hovorcov latinčiny. Spolupracujeme so špičkovými latinskými webovými copywritermi a editormi, ktorí zvládnu lokalizáciu akéhokoľvek softwarového produktu či webových stránok. Taktiež ponúkame súdny preklad latiny, konzekutívne, sprievodné a konferenčné tlmočenie v latinčine, nahrávku latinským hovorcom, latinský copywriting a korektúry latinských textov. Nech už dopytujete akýkoľvek latinský preklad, Hero Translating Vám ho dodá k Vašej plnej spokojnosti.

 

 
languages